Home | kalender
 

Kluisbergen

- Proloog
- Wegwijzer
- Erediensten

O.L.V. van de Karmel
- Berchem

St.-Amandus
- Kwaremont

St.-Cornelius
- Ruien

St.-Jan in de Olie
- Zulzeke

Gezinsbond

specialevieringen

kerkbestuur
Daar kluisbergen uit 4 parochies bestaat zijn er dus ook 4 kerkbesturen en een overkoepelend Centraal Kerkbestuur.

Voor het Centraal Kerkbestuur staan Geert Bonte (voorzitter), Frank Baert (secretaris) en Peter Van Wambeke (lid) in.

Voor St. Corneel in Ruien zijn Geert Bonte (voorzitter),Verwee (secretaris), Thelesfoor Trachet (schatbewaarder)

Voor O.L.V. van de Carmel Berchem zijn Peter Van Wambeke (voorzitter), Noel Voet (secretaris) en Valére Bourdhoud'hui (schatbewaarder)

Voor St. Amand in Kwaremont zijn Leon De Vos (voorzitter), Johan Maes (secretaris) en Ronny Hillewaere (schatbewaarder)

Voor St. Jan in Zulzeke zijn Frank Baert (voorzitter), Carinne Bracke (secretaris) en Jozef Maes (schatbewaarder)


NIEUWJAARSRECEPTIE KERKFABRIEKEN

Dat januari de maand bij uitstek is waarbij we elkaar van alles en nog wat toewensen is de logica zelve. Wanneer je dit zou doen in februari zou je al vlug afkomen met vijgen na Pasen. Daarom dat heel wat verenigingen, bedrijven, families, werkgroepen,…..er ieder jaar aan houden hun leden samen te brengen om er een gezellig en leuk groepsgebeuren van te maken. Zo houden ook de 4 kerkfabrieken van Kluisbergen hun jaarlijkse nieuwjaarsreceptie. Gastheer dit jaar was de kerkfabriek van Ruien.
In zijn toespraak feliciteerde voorzitter Geert Bonte alle leden van de kerkfabrieken voor hun trouwe en nooit aflatende inzet om ervoor te zorgen dat niet enkel alle paperassen perfect en op tijd worden klaargestoomd, maar vooral ook de manier waarop ieder “zijn” kerk onderhoud en of renoveert. Heel even maar zeker niet onbelangrijk haalde hij de toestand aan binnen het instituut. “Laten we ons niet blind staren op wat fout liep (wel hopend dat het gerecht een passende uitspraak en straf oplegt), maar voortdoen, samen met hen die het goed menen om zo ons blazoen weer op te poetsen”!!!
De pastoor van zijn kant hield het vooral bij zijn “bruggenbouwers”. Zij die zich dagelijks inzetten om de werking binnen parochie en kerkgemeenschap mee uit te bouwen en te ondersteunen. Zo haalde hij terecht 4 personen aan waarop hij steeds en overal een beroep kan doen. Ook de burgemeester nam nog even het woord. Deze was vooral trots op de toestand van onze vier kerkgebouwen. Doch wees hij erop dat het aandeel van de gemeente bij onderhoud- of renovatiewerken soms hoog oploopt maar zij vooralsnog steeds bereidt zijn “hun volle gewicht in de schaal te werpen”.
Uiteraard werden onze kelen droog en werd al vlug de aanzet gegeven om het glas te heffen en werden we getrakteerd met een lekker hapje dat de gastheren nog in petto hadden. Natuurlijk was het geen walking diner, wat dacht je, maar het was heel fijn en lekker klaargemaakt en vooral; het werd ons met veel plezier en van harte aangeboden!!
Bedoeling van zo’n momenten om mensen dichter bij elkaar te brengen slaagde optimaal daar we geen groepjes zagen van 4 kerkfabrieken, maar een grote groep waarbij leden van de ene kerkfabriek naast die van een andere gingen postvatten om ideeën uit te wisselen of praatten over koetjes en kalfjes. Zo werd een nieuw jaar ingezet in alle vriendschap en vreugde en werd met volle moed vooruit geblikt naar wat ons komend jaar brengen zal.
fb
--------------------------------------------
home
  | Afdrukken |Zoeken |SiteMap | Mail ons

Laatste wijzigingen: 09/02/11 @ 12:19 CET | 61.1 msec
© Copyright 2003-2015 Dekenaat-ronse.be
Powered by SiteEdit © 2002-2015